Suunnistus

AskU:n suunnistusjaosto, Pertti Tuomi


1. YLEISTÄ
Suunnistustoiminnan tavoitteena on lasten, nuorten ja myös aikuisten ohjaaminen löytämään hyviä elämyksiä, kuntoa ja vireyttä luonnossa tapahtuvan liikunnan kautta. Suunnistusjaosto järjestää mahdollisuuksia suunnistuksen harrastamiseen oman kunnan ja lähikuntien alueella. Jaosto järjestää halukkaille koulutusta, kilpailutoimintaa ja myös suunnistusvalmennusta. Toiminta on avointa kaikille suunnistuksesta kiinnostuneille.

2. KUNTO - JA VAPAA-AJAN TOIMINTA
Suunnistusjaosto rakentaa tarpeen mukaan koulujen käyttöön väliaikaisen kiintorastiverkoston. Rastit ovat koulujen suunnistusopetuksen käytössä. Jaosto toimittaa koulujen niin halutessa suunnistusopetuksen käyttöön ajan tasalla olevia suunnistuskarttoja ja auttaa mahdollisuuksien mukaan opetuksen toteuttamisessa. Suunnistusjaosto järjestää neljä kuntosuunnistustapahtumaa osana Porvoon seudun kuntosuunnistuksia. Kuntosuunnistukset toimivat samalla aloittelijoille ja junioreille opastettuina harjoittelutapahtumina.

3. JUNIORITOIMINTA
Aloitteleville suunnistajille järjestetään kuntosuunnistusten käynnistyttyä lähirasteina touko-syyskuun välisenä aikana oravapolkutoimintaa kuntorastien yhteydessä. Lisäksi junioreja ohjataan leireille Suunnistusliiton tarjoaman valmennuksen pariin. Jaosto pyrkii juniorityössä yhteistyöhön myös muiden AskU:n jaostojen ja lähikuntien suunnistusta harrastavien seurojen kanssa.

4. AIKUISTEN SUUNNISTUSOPETUS
Aloitteleville suunnistuksesta kiinnostuneille aikuisille järjestetään suunnistusvalmennusta huhti-syyskuun välisenä aikana. Tavoitteena on sopeuttaa opetus harrastajien taitotasoon. Edistyneimmät harrastajat ohjataan mukaan kilpailutoimintaan. Ota yhteyttä Pertti Tuomeen.

5. KILPAILUTOIMINTA
Suunnistuspaikka syntyy, kun rastit viedään sellaiseen metsään, josta on olemassa kartta. Kuntosuunnistusten lisäksi ainoa tapa harrastaa suunnistusta on osallistua järjestettyihin kilpailuihin. Osallistumme kansallisiin kilpailuihin Etelä-Suomessa, FIN5-rastiviikkoon sekä mahdollisesti muihin rastiviikkoihin Baltian maissa tai Ruotsissa. Suunnistusviesteillä on tärkeä osa jaoston yhteishenkeä luovina tapahtumina. Seuramme joukkue osallistuu Jukolan viestiin Mynämäellä 18.-19.6.2022. 

6. MUU TOIMINTA
Kauden päättyessä syyskuussa järjestetään päättäjäistapahtuma. Ennen Jukolan viestiä on tavoitteena järjestää yhteisharjoitus sopivassa maastossa. Jaoston kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa noin 2-3 kpl /vuosi.