Tervetuloa Askolan Urheilijat ry:n kotisivuille

 

 

 

 

YLEISTÄ

Askolan Urheilijat ry:n tavoitteena on tarjota toiminta-ajatuksensa ja strategiansa mukaisesti sekä jäsenistölleen, että myös kaikille askolalaisille liikunnasta kiinnostuneille mahdollisimman monipuolisesti liikunta- ja urheilumahdollisuuksia sekä kunto-, kilpa- tai huippu-urheilutasolla, kunkin edellytysten ja tarpeiden mukaisesti.


KOULUTUS- JA OPINTOTOIMINTA

Valmentajia, toiminnan vetäjiä ja johtokunnan jäseniä ohjataan lajiliittojen ja järjestöjen tarjoamille kursseille.  Myös muita koulutuskanavia pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan hyväksi.


TIEDOTUSTOIMINTA

Askolan Urheilijat ry tiedottaa toiminnastaan, kilpailu- ja harjoitustapahtumista sekä tempauksista Uusimaa -lehden seuratoiminta- ja menot palstoilla. Jäsenille ja myös kaikille kuntalaisille tarkoitettuja yleistiedotteita ja tapahtumakohtaisia info -lehtisiä pyritään jakamaan tarvittaessa ja käyttämään Askola Kohtsillään lehtistä.  Lisäksi pyritään käyttämään tiedottamisessa hyväksi kunnan koulujen ilmoitustauluja ja kauppojen/ pankkien ilmoitustauluja.


KOKOUSTOIMINTA

Seuralla on kaksi sääntömääräistä kokousta vuosittain; kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Seuran johtokunta kokoontuu tarvittaessa, yleensä noin kerran kuussa.  Jaostot (alaj.) sekä mahdolliset toimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaan. Jaostojen vetäjät osallistuvat johtokunnan kokouksiin, joissa käsitellään toimintasuunnitelmaa, talousarviota sekä toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Syyskokouksen yhteydessä palkitaan seuran parhaita urheilijoita ja jäseniä.


TALOUS JA JÄSENISTÖ

Askolan Urheilijat ry:n talouden perustana on kunnalta saatava toiminta-avustus, muut avustukset ja lahjoitukset sekä ennen kaikkea oma varainhankinta. Varojen käyttöä ja jakoa koordinoi johtokunta. Tämä perustuu pitkälti jaostojen omaan toimintaan.  Varoja jaetaan lähinnä jaostojen omien toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten pohjalta. Jaostot voivat suorittaa myös omaa varainhankintaa. Toimintaa rahoitetaan mm. turnauksilla.


VARSINAINEN LIIKUNTATOIMINTA

Seuratoiminnan painopiste on jaostojen toimesta järjestettävissä liikunta- ja urheilutapahtumissa. Jaostot myös vastaavat vetäjien ja valmentajien koulutuksesta. Toimintaa Askola-Areenalla pyritään käyttämään ja järjestämään mahdollisuuksien mukaan.


KYLÄOSASTOJEN TOIMINTA

Kyläosastot laativat omat toimintasuunnitelmansa ja toteuttavat sitä pitkälti itsenäisesti ja omaehtoisesta.